NONWOVEN NEDIR?

Dokunmamış kumaşlar, kesikli liflerin veya filamentlerin mekanik, termal veya kimyasal olarak iç içe geçmesiyle birbirine bağlanan liflerden yapılmış bir yapıdır. Lifler doğal veya yapay kökenli olabilir. Doğrudan liflerden veya erimiş polimerlerden yapılmış düz ve gözenekli levhalardır. Dokunmamış kumaşlar dokuma veya örme ile yapılmaz.

Bu özellikler genellikle belirli uygulamalar için kişiye özel dokunmamış kumaşlar üretmek ve aynı zamanda iyi bir maliyet-fayda faktörü elde etmek için birleştirilir. Dokuma bir kumaşın görünümünü, gücünü ve dokusunu taklit edebilirler ve en kalın döşeme kadar hacimli olabilirler.

Diğer malzemelerle kombinasyon, çok çeşitli ürünlerin tek başına veya sağlık veya giyim sektöründe, mobilyalarda veya endüstriyel ve tüketim mallarında kullanılan malzemelerin bir bileşeni olarak kullanılmasını sağlar.